Annak érdekében, hogy megkönnyítsük látogatóinknak a webáruház használatát, oldalunk cookie-kat használ. Weboldalunk böngészésével Ön beleegyezik, hogy számítógépén / mobil eszközén cookie-kat tároljunk. A cookie-khoz tartozó beállításokat a böngészőben lehet módosítani.

 


Adatvédelem

Adatvédelmi nyilatkozat:

 

A Krimann Kft. (a továbbiakban: adatkezelő ) mint adatkezelő, kötelezettséget vállal arra, hogy az általa üzemeltetett webáruház működésével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban, és a hatályos jogszabályokban, Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

A Krimann Kft. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.hímzésvilág.hu weboldalon. A Krimann Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

A jelen közleményben foglaltak a hímzésvilág.hu webáruház minden felhasználójára érvényesek.

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk a himzesvilag@himzesvilag.hu címre, és megválaszoljuk kérdését.

A Krimann Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

A Krimann Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 

a)    A személyes adatok védelme

 

Az adatkezelő azonosítása és kapcsolati adatai:

 • 1. Az Ön személyes adatainak kezelője a Krimann Kft. (a továbbiakban csak „adatkezelő”), székhelye: 1202 Budapest, Kiss Ernő utca 4. cégjegyzékszáma: 01-09-735389
 • 2. Az adatkezelő elérhetőségei: Kézbesítési cím: 1202 Budapest, Kiss Ernő utca 4.. E-mail cím: himzesvilag@himzesvilag.hu Telefonszám: +36-30/944-30-05
 • 3. A weboldal adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-70919/2013
 • 4. Az adatkezelő nem nevezett ki adatvédelmi tisztviselőt.

 

A személyes adatok feldolgozásának jogalapja:

Az Ön személyes adatai feldolgozásának jogalapja az Ön hozzájárulása, amelyet ezúton adott az adatkezelő számára, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet) 6.cikke /1/ bekezdésének a) pontja értelmében (a továbbiakban: „Rendelet”).

 

A személyes adatok feldolgozásának célja:

 • 1. A személyes adatok feldolgozásának célja számlák küldése a webáruházban történő vásárláshoz kapcsolódóan, üzleti kommunikáció, valamint az adminisztrátor részéről az Ön személyére irányuló egyéb marketing tevékenységek végzése.
 • 2. Az adatkezelő részéről nem kerül sor automatikus egyéni döntéshozatalra a rendelet 22. cikke értelmében.

 

A személyes adatok tárolásának időtartama:

Az adatkezelő a személyes adatait 8 évig tárolja, illetve maximum addig, amíg Ön vissza nem vonja a személyes adatai feldolgozásához adott hozzájárulását (az e célból történő feldolgozáshoz).

 

A személyes adatok további kedvezményezettjei:

Személyes adatainak további kedvezményezettjei a Bohemiasoft s.r.o. cég (a szerver kezelője), az Unihost s.r.o. cég (a szerver kezelője) a Casablanca INT cég (az adatközpont üzemeltetője), a GLS ( futárszolgálat ), a The Rocket Sciente Group cég ( hírlevél küldése céljából a Mailchimp.com-on keresztül ), a Smartsupp.com s.r.o. cég ( Chat a látogatókkal ), és Compdesk Bt. ( könyvelés ).

 

Az érintettek jogai:

 • 1. A rendeletben meghatározott feltételek szerint Ön jogosult:
  - az adatkezelőtől hozzáférést kérni személyes adataihoz
  - személyes adatainak helyesbítésére
  - kifogást emelni személyes adatainak feldolgozása ellen
  - személyes adatait áthordozni
 • 2. Joga van bármikor visszavonni hozzájárulását, amelyet személyes adatai feldolgozásához adott az adatkezelőnek. Ez azonban nem érinti személyes adatai feldolgozásának jogszerűségét a hozzájárulás visszavonása előtt. Személyes adatai feldolgozásához adott hozzájárulását az himzesvilag@himzesvilag.hu e-mail címen vonhatja vissza.
 • 3. Ha úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak feldolgozása ellentmondott vagy ellentmond a rendeletben foglaltaknak, jogában áll többek között panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál.
 • 4. Ön nem köteles átadni személyes adatait. Személyes adatainak átadása nem törvényben vagy szerződésben foglalt követelmény, és nem olyan követelmény, amely szerződés megkötéséhez szükséges.

 

 b)  A kezelt személyes adatok köre:

 1. Regisztráció, kapcsolatfelvétel, ajánlatkérés és szerződéskötéssel kapcsolatos adatkezelés

 

Kezelt adatok:

A hímzésvilág.hu webáruház hozzáférések, a Mailchimp.com hírlevélküldő szoftver hozzáférései, a Smartsupp.com chat szoftver hozzáférései, Facebook, Instagram, Pinterest fiók hozzáférések és egyéb, a Krimann Kft.-re bízott munkához, és annak részfeladatianak elvégzéséhez szükséges adatok.

 

Az adatok összegyűjtésének módja:

Az érintett önkéntes adatszolgáltatása, és hozzájárulása ezen adatok kezeléséhez, bármilyen kapcsolatfelvételi módon (pl.: e-mail, telefon, Facebook üzenet stb...).

 

Az adatkezelés célja:

Az információkat az Adatkezelők a felmerült kérdések megválaszolására és a rájuk bízott feladatok elvégzésére használják.

 

Az adatkezelés időtartama:

A hozzájárulásának visszavonásáig.

 

A regisztrációval együtt járó adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja: Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

 

 1. Megrendeléssel, és számlázással kapcsolatos adatkezelés

 

Kezelt adatok:

 • Vezetéknév (kötelező)
 • Keresztnév (kötelező)
 • Telefonszám (kötelező)
 • E-mail cím (kötelező)
 • Szállítási cím (kötelező)
 • Számlázási adatok (amennyiben más, mint a szállítási cím)
 • Cégadatok
 • Bankszámla szám
 • Felhasználónév
 • Jelszó
 • Megjegyzés mezőbe írt információk

 

Az adatkezelés célja:

Az Adatkezelők jogi, közigazgatási, szerződéses kötelezettségeinek teljesítése végett. Például: számla kiállítása, elküldése, a NAV részére szükséges nyilvántartások elkészítése, szerződés teljesítése.

 

Az adatkezelés időtartama:

A kiállított számlákat az Sztv. 169.§ (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni.

 

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása, valamint – hozzájárulása visszavonása esetén – az Infotv. 6 § (5) bekezdése a) pontja alapján az Adatkezelőt terhelő, Sztv-ben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.

 

 1. Áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelés

 

Kezelt adatok:

 • Vezetéknév (kötelező)
 • Keresztnév (kötelező)
 • Telefonszám (kötelező)
 • E-mail cím (kötelező)
 • Szállítási cím (kötelező)
 • Megjegyzés mezőbe írt információk

 

Az adatkezelés célja:

Az áruszállítás esetében az adatkezelés célja az, hogy a megrendelt árut az Ön igényéhez alkalmazkodva szerződéses partnerünk közreműködésével kiszállítsuk az Ön számára.

 

Az adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő az adatokat a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezeli.

 

Az adatkezelés jogszabályi háttere, és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) előírásai jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

 

 1. Hírlevél-küldéssel kapcsolatos adatkezelés

 

Kezelt adatok:

 • Név
 • E-mail cím

 

Az adatkezelés célja:

Hírlevél feliratkozás: a legfrissebb hírekről és a hímzésvilág.hu aktuális ajánlatairól való tájékoztatás. Az Adatkezelők a feliratkozó előzetes és kifejezett beleegyezésével személyes adatait olyan marketing- és reklámtevékenységekre is felhasználhatják, mint például információ küldése a hímzésvilág.hu webáruház termékeiről és szolgáltatásairól, melyekről úgy gondolják, hogy érdekes lehet a feliratkozó számára, e-mailben. A feliratkozó bármikor leiratkozhat a hírlevélről, vagy jelezheti a himzesvilag@himzesvilag.hu címen, ha a továbbiakban nem szeretné, hogy adatait marketing- és reklámcélokra használják fel az Adatkezelők. A feliratkozó a hírlevélre való feliratkozással kifejezetten kéri, hogy ilyen célú megkeresések során ő is a címzettek között legyen.

A leiratkozás lehetőségét minden hírlevélben egy közvetlen link biztosítja. A megadott személyes adatok valódiságáért a felhasználó felel.

A hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz bejelentésre került, az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartási azonosító száma: NAIH-70919/2013.

 

Az adatkezelés időtartama: 

Az érintett adatkezeléshez való hozzájárulásának visszavonásáig.

 

A hírlevél-küldéssel kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja: Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával és a Grt. 6. § (1)-(2) bekezdésével összhangban az Ön hozzájárulása.

 

 1. A weboldalak használata során statisztikai programok által gyűjtött adatok

A hímzésvilág.hu webáruház látogatottsági adatait a Google Analytics, a Collabim, a Pinterest, az Instagram és a Facebook szolgáltatás igénybe vételével mérik az Adatkezelők. A szolgáltatás során webanalitikai információk kerülnek továbbításra. A továbbított adatok az érintett azonosítására nem alkalmasak.

A Google adatvédelmi irányelveiről bővebb információ itt olvasható:

https://policies.google.com/privacy/update

https://support.google.com/analytics/answer/2700409

A Collabim adatvédelmi irányelveiről bővebb információ itt olvasható: 

https://www.collabim.com/privacy-policy.html

A Pinterest adatvédelmi irányelveiről bővebb információ itt olvasható:

https://policy.pinterest.com/hu/privacy-policy

Az Instagram adatvédelmi irányelveiről bővebb információ itt olvasható:

https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content

A Facebook adatvédelmi irányelveiről bővebb információ itt olvasható:

https://www.facebook.com/about/privacy/update

 

Kezelt adatok:

Minden adat, melyet a Google Analytics, a Collabim, a Pinterest, az Instagram  és a Facebook gyűjt.

 

Az adatok összegyűjtésének módja:

A hímzészésvilág.hu webáruház meglátogatásakor felugró ablakban a látogató jóváhagyhatja a külső szolgáltatók által használt cookie-kat, vagy lehetősége van azokat letiltani.  A hímzésvilág.hu webáruház alapbeállítása az, hogy nem használ semmilyen cookie-t addig, amíg a látogató ezeket, vagy ezek egy részét nem engedélyezi. Amennyiben a látogató jóváhagyja, a külső programok továbbítják a fent részletezett adatokat. Amennyiben a látogató a későbbiekben szeretné visszavonni a cookie-kal kapcsolatos jóváhagyását, ezt a következőképp teheti meg:

1: Törli a böngészőjében a cookie-kat, ehhez segítséget az alábbi                        oldalakon találhat:

Internet Explorer:  http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

Firefox:  https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

2: Betölti a hímzésvilág.hu webáruházat, ahol az ismét felugró ablakban letiltja a cookie-k használatát.

 

Az adatkezelés célja:

Az így megszerzett adatok által fejleszteni a webáruházat, a szolgáltatásokat, valamint a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket megjeleníteni a Facebook és Instagram felületén.

 

Az adatkezelés időtartama: 

A szolgáltatások használatának végéig.

 

 1. Cookie-k alapján megismert adatok

 

Kezelt adatok:

A cookie-k használatával kapcsolatos részletes tájékoztatás a d) pontban található.

Az adatkezelés célja:

Az Adatkezelők a marketingkommunikáció folyamatos optimalizációja, név nélküli és piaci elemzések céljából a Googlet, Pinterestet, Instagramot, és a Facebookot is használja, ezért a felhasználási adatokhoz ezek a szolgáltatók is hozzáférnek.

A Google tájékoztatása a cookie-k használatáról:  https://google.com/policies/technologies/cookies

A Pinterest tájékoztatása a cookie-k használatáról: 

https://policy.pinterest.com/hu/cookies

Az Instagram tájékoztatása a cookie-k használatáról: 

https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig

A Facebook tájékoztatása a cookie-k használatáról: 

https://www.facebook.com/policies/cookies/#

 

Az adatkezelés időtartama: 

Az adatkezelés időtartama elsősorban a látogató böngészőjének beállításától függ.

 

 1. Referenciák feltüntetése és ajánlás kérésekor megismert

 

Kezelt adatok:

Amit az érintett átad, például név, fénykép, weboldal címe.

 

Az adatkezelés célja:

Az Adatkezelő a hímzésvilág.hu webáruház ügyfeleitől származó visszajelzésekből válogatást közölnek a Honlapjukon, illetve marketing és értékesítési anyagaikban. Az adatok megadása nem kötelező az együttműködéshez, és bármikor kérhető a referenciaként adott adatok törlése.

 

Az adatkezelés időtartama: 

Az érintett adatkezeléshez való hozzájárulásának visszavonásáig.

 

 c) Technikai adatok

 

A Krimann Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választják meg és üzemeltetik, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A Krimann Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védik a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

A Krimann Kft. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodnak az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A Krimann Kft. az adatkezelés során megőrzik a titkosságot:

 • megvédik az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

 

d) A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás

 

            Mi az a cookie?

            Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem             alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet az Ön eszköze tárol. Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül számítógépén.

 

            A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja
            Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

 

            A cookie-k fajtái

            A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal   használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

            A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

            Munkamenet cookie: Ezek a sütik a látogató tartózkodási helyét, a böngésző nyelvét, a fizetés pénznemét tárolják, élettartamuk a böngésző bezárása, vagy maximum 2 óra.

            Facebook pixel (Facebook cookie) A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével a honlapon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és az oldal tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. A Facebook remarketing pixel követőkód segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén. A Facebook remarketing lista nem alkalmas személyazonosításra. A Facebook Pixellel / Facebook-képponttal kapcsolatosan további információt itt találhat: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616

            Google Analytics cookie: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás             cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a „__ga” cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a  Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az interneten.

            Referer cookiek: Azt rögzítik, hogy a látogató milyen külső oldalról érkezett az oldalra. Élettartamuk a böngésző bezárásáig tart.

            Utoljára megtekintett termék cookie: Rögzíti a termékeket, amiket utoljára megtekintett a látogató. Élettartamuk 60 nap.

            Utoljára megtekintett kategória cookie: Rögzítit az utoljára megtekintett kategóriát. Élettartama 60 nap.

            Mobil verzió, design cookie: Érzékeli a látogató használt eszközt, és mobilon átvált teljes nézetre. Élettartama 365 nap.

            Cookie elfogadás cookie: Az oldalra érkezéskor a figyelmeztető ablakban elfogadja a cookiek tárolásáról szóló nyilatkozatot. Élettartama 365 nap.

            Kosár cookie: A kosárba helyezett termékeket rögzíti. Élettartama 365 nap.

            Intelligens ajánlat cookie: Intelligens ajánlatok megjelenítésének feltételeit rögzíti (pl. volt-e már az oldalon a látogató, van-e rendelése). Élettartama 30 nap.

 

            A cookie-k használata

            A Krimann Kft. által üzemeltetett hímzésvilág.hu webáruház html kódja   webanalitikai mérések céljából független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A mérés kiterjed a konverziók követésére is. A webanalitikai szolgáltató személyes adatokat nem, csak a böngészéssel kapcsolatos, az egyes egyének beazonosítására nem alkalmas adatokat kezel. Jelenleg a webanalitikai szolgáltatásokat a Google Inc. végzi (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043), a Google Analytics szolgáltatás keretében, valamint a Facebook.

            A Krimann Kft. a Facebook hirdetési rendszerén keresztül ún. remarketing hirdetéseket futtat. Ez a szolgáltató cookie-k, webes jelzők és hasonló technológiák használatával gyűjthet vagy kaphat adatokat a hímzésvilág.hu webáruházából és egyéb internetes helyekről. Ezeknek az adatoknak a felhasználásával mérési szolgáltatásokat nyújt, illetve hirdetéseket tesz célzottá. Az így célzott hirdetések a Facebook és a Google partnerhálózatában szereplő további weboldalakon jelenhetnek meg. A remarketing listák alátogató személyes adatait nem tartalmazzák, személyazonosításra nem alkalmasak.

            A cookie-k használatát a felhasználó saját számítógépéről törölni tudja, illetvea böngészőjében eleve megtilthatja alkalmazásukat.

            A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció, tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben 
                        – hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy 
                        – hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

            Ezek a lehetőségek böngészőtől függően, de jellemzően a Beállítások / Adatvédelem menüpontban tehetők meg.

            A hímzésvilág.hu oldalon használt cookie-k nem okoznak kárt a Felhasználó számítógépében és nem tartalmaznak vírust.

            A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja.

            További információ a Google és a Facebok adatvédelmi irányelveiről az alábbi elérhetőségeken olvasható: http://www.google.com/privacy.html  és https://www.facebook.com/about/privacy/

            Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

       Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

       Firefox:  https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

       Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

 

 1. Adatfeldolgozó

            A tárhely-szolgáltató adatai:

            Bohemiasoft s.r.o. Rudolfovská tř. 247/85, 37001 České Budějovice

            Cégjegyzékszám: 28090403

            Adószám: CZ28090403

            Futárszolgálat - Packet Trans Kft. (GLS General Logistics Systems Hungary szerződött partnere)

            Székhelye: 1239 Budapest, Ócsai út 1-3.     

            Compedesk Bt. – könyvelés

            Székhely: 1193, Budapest, Aulich u. 9.

            Cégjegyzékszám: 01-06-748051

            Mailchimp - Hírlevélküldő

            The Rocket Science Group, LLC
            675 Ponce de Leon Ave NE
            Suite 5000
            Atlanta, GA 30308 USA

            Collabim

            Okružná 2615

            České Budějovice

            3, 370 01 České Budějovice

    Czech Republic (European Union)

            Smartsupp-Chat

            Milady Horakove 13
            602 00 Brno

            info@smartsupp.com
            Czech Republic (European Union)

 

 1. Az adatkezelés biztonsága

            Az Adatkezelők egyben a hímzésvilág.hu üzemeltetői is.

            Az Adatkezelők az adatokat védik különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Az Adatkezelők a szerver üzemeltetőivel együtt olyan technikai, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodnak az adatok biztonságáról, ami az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

 

 1. Az érintettek jogai

            Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését.

            Az érintett – a kötelező adatkezelés kivételével – törölheti személyes adatait vagy kérelmezheti a személyes adatainak törlését vagy zárolását a hírlevelek láblécében található linken, vagy az egyes honlapokon,        szolgáltatásoknál meghatározott elérhetőségen és módon (pl. felhasználói fiókban, email útján, stb.), vagy a Adatkezelő bármelyik elérhetőségén, a himzesvilag@himzesvilag.hu e-mail címen.

            A gazdasági reklámot tartalmazó közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés küldéséhez adott hozzájárulás megkeresés-típusonként (pl. hírlevél, e-DM, stb.) külön-külön bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható a levelek alján, a feliratkozással azonos módon. Az ügyfélkapcsolathoz tartozó adatkezelés nem szüntethető meg mindaddig, amíg jogszabályok írják elő az adatkezelési kötelezettséget.

            Az érintett kérelmére a Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

            Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában, ingyenesen megadni a tájékoztatást.

            A valóságnak meg nem felelő személyes adatot a Adatkezelő helyesbíteni köteles.

            A személyes adatot az Adatkezelő törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható   – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, ha az adatkezelés célja   megszűnt, az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

            A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

            Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el, a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

            Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a kérelem  benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is –   megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

            Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz vagy az adatvédelmi hatósághoz fordulhat.

            Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a következő elérhetőségeken lehet élni:

            Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

            Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

            Telefon: 06- 1-391-1400 Fax: 06-1-391-1410

            E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

            Weboldal: http://naih.hu/

 

Az adatvédelmi nyilatkozat letöltéséhez, és megtekintéséhez kattintson ide.

 

E feltételek 2018. május 23-án lépnek hatályba.

ZWY2NDY